Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego GMexpert (sklep.gmexpert.pl)

określający zasady sprzedaży prowadzonej za jego pośrednictwem.

 

§ 1 Definicje

 

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 2. Konsument – osoba będąca konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.
 3. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie, uregulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie regulaminem.
 4. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
 5. Przedsiębiorca – podmiot nie będący Konsumentem.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Siedziba – siedziba Sprzedawcy w Milanówku, wskazana w Regulaminie.
 8. Sklep - sklep internetowy GMexpert prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: sklep.gmexpert.pl
 9. Sprzedawca – wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów Mariusz Kemona, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GMexpert Mariusz Kemona NIP 5291575787, REGON 016338488, ul. Spokojna 2, 05-822 Milanówek

 

§ 2 Dane kontaktowe i teleadresowe

 

 1. Adres pocztowy: GMexpert ul. Spokojna 2, 05-822 Milanówek
 2. E-mail: biuro@gmexpert.pl
 3. Telefon kontaktowy: +48-22-487-95-29
 4. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora Kupującego.

 

§ 3 Złożenie zamówienia

 

 1. W celu zawarcia poprzez Sklep umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w pierwszym etapie należy dodać towar do koszyka, a także, jeśli ma to zastosowanie, określić jego parametry.
 2. Następnie Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia), wybiera metodę dostarczenia zamówienia oraz sposób płatności za nie.
 3. W momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia i zaakceptowania Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 4. Kupujący może założyć w Sklepie Konto użytkownika, ale nie jest to konieczne do złożenia zamówienia.

 

§ 4 Koszt Zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 2. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena brutto za towar oraz koszt dostawy towaru widoczne w Sklepie podczas składania zamówienia.
 3. W przypadku, gdy zamówienie może się wiązać z dodatkowymi, innymi niż wskazane w ust. 1 oraz 2, opłatami po stronie Kupującego spoza Rzeczypospolitej Polskiej, informacja o tym pojawi się podczas składania zamówienia w Sklepie, przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

§ 5 Płatności

 

 1. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania zamówienia:

a)       Przelewem na konto Sprzedawcy nr ING Bank śląski 05 1050 1924 1000 0092 3547 0334,

b)       Za pobraniem w momencie odbioru,

c)       Gotówką w polskich złotych w przypadku odbioru osobistego towaru przez Kupującego w Siedzibie Sprzedawcy.

d)       Płatności online (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.)

e)       Kartą płatniczą poprzez system płatności online (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.). Obsługiwane karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

 1. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości Sprzedający zastrzega sobie prawo zażądania zaliczki.

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące metod płatności dostępnych w Sklepie zostaną przekazane Kupującemu podczas składania zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży.
 2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał metodę płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a),  d) oraz e), za zamówienie powinien zapłacić w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 6 Realizacja zamówienia

 

 1. Zakupione w Sklepie towary dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich, Poczty Polskiej lub transportem własnym w zależności od wybranego miejsca dostarczenia towaru. Szczegóły w zakresie dostępnych możliwych sposobów dostarczenia towaru znajdują się w Sklepie.
 2. Koszty dostawy towaru będą widoczne podczas składania Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. W przypadku gdy zamówienie lub jego część są niestandardowe (np. wielkogabarytowe i wymaga wysłania towarów na kilku paletach) koszty wysyłki są ustalane indywidualnie po wcześniejszym kontakcie z obsługą Sklepu. Zawarcie umowy sprzedaży, jak też dokonanie płatności nastąpi w takim przypadku po zaakceptowaniu przez Kupującego kosztów dostawy towaru.
 4. Dla zamówień o wartości przekraczającej 500 PLN brutto wysyłka jest darmowa, pod warunkiem, że łączna waga towarów tego zamówienia nie przekracza 30kg lub nie jest to zamówienie wysyłane na palecie.
 5. Na czas realizacji zamówienia, który z zastrzeżeniem ust. 10, liczony jest od momentu zawarcia umowy sprzedaży składa się czas potrzebny na wysłanie towaru oraz czas potrzebny na dostarczenie towaru (Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji).
 6. Czas wysłania towaru przez Sprzedawcę określony jest w opisie każdego z produktów w Sklepie.
 7. Czas potrzebny na dostarczenie wysłanego towaru wynosi:
 8. dla wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej: 3-14 dni roboczych, ale zazwyczaj zajmuje do 7 dni roboczych
 9. w przypadku firmy kurierskiej: DPD 1-2 dni roboczych, ale zazwyczaj zajmuje do 24 godzin, w przypadku palet 1- 3 dni roboczych, ale zazwyczaj zajmuje do 24 godzin
 10. w przypadku firmy kurierskiej InPost: 1-2 dni robocze, ale zazwyczaj zajmuje 24 godziny od momentu odbioru towaru z siedziby Sprzedawcy
 11. W przypadku, gdy na zamówienie składa się kilka produktów - termin realizacji całego zamówienia odpowiada terminowi realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji.
 12. W przypadku, gdy Kupujący zdecydował się na płatność z góry za zamówienie, rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zakupiony towar (Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji)
 13. Kupujący ma możliwość osobistego odebrania zakupionego towaru w siedzibie Sprzedawcy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym lub mailowym
 14. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu towaru bez wad.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania  przyczyny
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a)       w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru,

b)       w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

 1. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący jest zobowiązany do  poinformowania Sprzedawcy, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 2. Konsument może skorzystać również ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

a)       W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru (w tym otrzymanych wraz z towarem, wskazanych w opisie towaru, gratisów) na adres: GMexpert ul. Spokojna 2, 05-822 Milanówek niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 3. Jeśli towar ze względu na swój charakter (np. ze względu na jego gabaryty) nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę:
 4. 20 złotych brutto za paczkę,
 5. 200 złotych brutto za paletę.
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy – wyłączenie

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)       w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b)       w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c)       w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

d)       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 9 Reklamacje

 

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 w stosunku do Przedsiębiorcy.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:

a)       złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

b)       przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

c)       żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

d)       żądać usunięcia wady.

 1. W stosunku do Przedsiębiorcy Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od wydania rzeczy Przedsiębiorcy.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Przedsiębiorcy przysługują wyłącznie następujące uprawnienia:

a)       w pierwszej kolejności – naprawa towaru lub wymiana towaru na nowy w zależności od tego, które rozwiązanie będzie prostsze do zrealizowania,

b)       następnie - w przypadku gdy żadne z rozwiązań, o których mowa w literze a) nie będzie możliwe do zrealizowania Przedsiębiorcy przysługuje prawo do żądania obniżenia ceny zakupionego towaru.

 1. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy względem Przedsiębiorcy powstała z związku z umową sprzedaży zawartą na podstawie niniejszego regulaminu zostaje ograniczona do odpowiedzialności na podstawie rękojmi, w granicach i na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 2. Sprzedawca prosi, aby reklamację składaną w oparciu o rękojmię wysłać drogą elektroniczną wraz z dokumentacją fotograficzną na adres biuro@gmexpert.pl lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 2 Regulaminu.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi w razie potrzeby Kupujący jest obowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres GMexpert ul. Spokojna 2, 05-822 Milanówek
 4. W przypadku gdy na towar została udzielona gwarancja, na podstawie, której również można reklamować wadliwy towar, informacja o niej zostanie umieszczona w opisie towaru w Sklepie.
 5. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
 6. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.
 7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres biuro@gmexpert.pl
 8. Sprzedawca zgodnie z postanowieniami KC ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.
 9. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru na stronie producenta, dystrybutora lub sprzedawcy.

 

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Konsument ma możliwość skorzystania między innymi z:

a)       co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

b)       co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

c)       internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem (zarówno dla sporów wynikających z umów krajowych, jak i transgranicznych): http://ec.europa.eu/consumers/odr/

d)       w przypadku spraw ponad granicznych w ramach Unii Europejskiej, bezpłatnej pomocy Konsumentom udzielają również Europejskie Centra Konsumenckie, które informują Konsumentów o ich prawach oraz pomagają w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych z ponad granicznymi transakcjami. Wykaz Centrów znajduje się pod adresem: http://www.konsument.gov.pl/pl/eck-w-europie.html

 

§ 11 Mailing

 

1. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację (Mailing) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę. 

 

§ 12 Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Kupujący składając Zamówienie, w tym zakładając Konto użytkownika, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia oraz świadczenia przez Sprzedawcę wymienionej usługi (Konto użytkownika).
 3. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
 4. Kupujący ma prawo wglądu do treści dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

§ 13 Wymogi techniczne

 

 1. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do sieci Internet, a dla dokonywania zakupów także aktywne konto e-mail.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy Regulamin.
 2. Umowa zawierana w oparciu o Regulamin podlega prawu polskiemu pod warunkiem, że wybór ten nie prowadzi do pozbawienia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów, które miałyby zastosowanie, gdyby nie dokonano wyboru prawa.
 3. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 7 Regulaminu, każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa.
 4. W przypadku ewentualnego sporu Sprzedawcy z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Siedziby Sprzedawcy.
 5. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 7. Regulamin zaczyna obowiązywać z dniem 30-01-2018

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl